Angststoornissen

Angst is een normaal verschijnsel bij de ontwikkeling van kinderen. In elke leeftijdsgroep wordt angst ontwikkeld voor verschillende dingen. Bijvoorbeeld de angst voor licht en geluid als baby en de angst voor straf op latere leeftijd. Echter wanneer angst hun leven belemmert, kan er sprake zijn van een angststoornis. Angststoornissen komen regelmatig voor in de kindertijd. Naar schatting zouden in een jaar 5 tot 20% van de kinderen voldoen aan de criteria van een angststoornis. Angststoornissen zijn daarmee ook de meest voorkomende psychische stoornissen bij kinderen.

De meest effectieve aanpak van angststoornissen is het gebruik van Cognitieve Gedragstherapie.

Verschillende vormen van angststoornissen bestaan. Op de pagina Dwang Obsessieve Compulsieve stoornis wordt verder ingegaan op deze vorm van angst.