Diagnostiek

Om achter de achterliggende problemen van de klachten van uw kind te komen, verricht Praktijk Pio psychologisch onderzoek. De diagnostiek is handelingsgericht. De adviezen zijn uiteindelijk van groter belang dan een eventuele diagnose.

Praktijk PIO verricht de volgende psychologische onderzoeken:

  • Intelligentieonderzoek
  • onderzoek naar gedrag
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Leerproblemen zoals onderzoek naar Dyslexie

Het doel van bovenstaande onderzoek en diagnostiek is het beantwoorden van alle onderzoeksvragen die gesteld worden naar aanleiding van het probleem. In een uitgebreid onderzoeksverslag worden uiteindelijk praktische aanbevelingen en handelingsgerichte adviezen gegeven. Er kan een diagnose gesteld worden wanneer dit een bijdrage levert aan de begeleiding van het kind of de jeugdige.